SoftTank i tankomat

Upravljanje internom pumpom za gorivo.

SoftTank informacijski sustav je rješenje koje objedinjuje nekoliko komponenti i time osigurava funkcionalnu cjelinu - upravljanje privatnom/korporativnom internom benzinskom (naftnom) pumpom.

Funkcionalnost SoftTank sustava sa PC računalom

Komponente sustava

 1. Agregat
  Podržani agregati su: Scheidt & Bachmann T20 V11  računala (RS485), ZSR računala  (strujna petlja) i Hectronic Kienzle ER3/ER4 računala.
 2. Cisterna sa gorivom
 3. Elektronika za povezivanje sa agregatom
 4. PC računalo sa rezidentnim i administrativnim softwareom

PC računalo pomoću elektronike za povezivanje sa agregatom (centrala SoftTank ili tankomat) komunicira dvosmjerno, te time osigurava pouzdano i sigurno funkcioniranje cijelog sustava. Jedna centrala može prihvatiti do osam istakačkih mjesta. Svako istakačko mjesto posjeduje modul s maksimalno pet pipaca (vrsti goriva).

U slučaju potrebe posluživanja više od osam istakačkih mjesta moguće je korištenje dodatne SoftTank centrale. Moduli se mogu kombinirati ovisno o potrebi tako da u istoj centrali možemo imati različite protokol konvertere.

Software se sastoji od dva dijela

Prvi dio je rezidentni koji se uvijek izvršava na računalu kod agregata. On autorizira korisnika, te ovisno o autorizaciji, dozvoljava istakanje goriva. Nakon izvršenog istakanja, preuzima informaciju o istočenoj količini, te istu sprema u bazu podataka.

Drugi dio je administrativni, koji omogućava dodavanje djelatnika, vozila i ostalih matičnih podataka. Također kroz aplikaciju se mogu upisivati utakanja, pregledavati istakanja (te ovisno o ovlastima, mijenjati ista), kreirati izvješća, provjeriti trenutno stanje u rezervoaru,...

Ukoliko se sustav umreži (žičano ili bežično) s kooperativnom mrežom tvrtke, adminstratorski dio sustava se može instalirati na bilo koje računalo, te se s njega mogu odrađivati sve administrativne radnje kao uvid u istakanja i trenutno stanje goriva.

Sustav je zamišljen da se, kroz administratorski dio, definiraju vozači (korisnici vozila koji imaju ovlast rada sa agregatom) te da se definiraju vozila. Svakom vozaču i svakom vozilu se opredjeljuje po jedna kartica. Kartica vozila se čuva u vozilu, a svaka osoba svoju karticu nosi sa sobom.
Također postoji mogućnost da se istakanje vrši samo s karticom vozača s ili bez PIN-a.

Uz karticu vozila može se definirati da je obavezan unos stanja kilometar sata vozila prije istankavanja.

 

Funkcionalnost SoftTank sustava sa tankomatom

Komponente sustava varijanta

 1. Agregat
  Podržani agregati su: Scheidt & Bachmann T20 V11  računala (RS485), ZSR računala  (strujna petlja) i Hectronic Kienzle ER3/ER4 računala.
 2. Cisterna sa gorivom
 3. Tankomat
 4. Opcionalno, PC računalo sa softwareom za sinkronizacijom

Tankomat, koji se nalazi na samom agregatu (ili u njegovoj neposrednoj blizini), potpuno autonomno odrađuje istakanje goriva sa interne naftne pumpe. Ukoliko je tankomat povezan sa PC računalom (ethernet mrežom), podaci se automatizmom preuzimaju. Ukoliko je tankomat u offline modu (nije povezan sa PC računalom), istakanja sprema u svoju internu memoriju.

Software se sastoji od dva dijela

Prvi dio je rezidentni koji se može pokrenuti na bilo kojem računalu unutar lokalne mreže koja je povezana sa tankomatom. On komunicira sa tankomatom te sinkronizira podatke izmežu tankomata i administracijskog dijela aplikacije.

Drugi dio je administrativni, koji omogućava dodavanje djelatnika, vozila i ostalih matičnih podataka. Također kroz aplikaciju se mogu upisivati utakanja, pregledavati istakanja (te ovisno o ovlastima, mijenjati ista), kreirati izvješća, provjeriti trenutno stanje u rezervoaru,...
Administrativni dio softwarea se nalazi u cloud-u te mu je moguže pristupiti sa bilo kojeg računala.

Sustav je zamišljen da se, kroz administratorski dio, definiraju vozači (korisnici vozila koji imaju ovlast rada sa agregatom) te da se definiraju vozila. Svakom vozaču i svakom vozilu se opredjeljuje po jedna kartica. Kartica vozila se čuva u vozilu, a svaka osoba svoju karticu nosi sa sobom.
Također postoji mogućnost da se istakanje vrši samo s karticom vozača s ili bez PIN-a.

Uz karticu vozila može se definirati da je obavezan unos stanja kilometar sata vozila prije istankavanja.