elkos-automatika.hr

elkos-automatika.hr

Internet stranice Elkos-automatika.hr

Izradili smo internet stranice za tvrtku Elkos automatika d.o.o.

Naručitelj: Elkos automatika d.o.o.

Tvrtka Elkos automatika d.o.o. pruža usluge izvođenja elektroinstalacija, proizvodnju razvodnih ormara i projektiranja automatike. Cilj je bio izraditi internet stranice koje će obuhvatiti i prezentirati usluge koje nudi naručitelj.

Korištene tehnologije: xHTML + CSS + Javascript + PHP

Tip projekta: dizajn, miniWEB, internet aplikacija CMS, optimizacija za pretraživače

Link: www.elkos-automatika.hr