Program za prodaju i rezervaciju ulaznica (karata) - Kino Korner

Program za prodaju i rezervaciju ulaznica (karata) - Kino Korner

Kino Korner koristi program za prodaju i rezervaciju ulaznica (karata)

Kino Korner koristi rješenje (program) za prodaju i rezervaciju kino karata SoftTicketing.

Naručitelj: Valpovečki poduzetnički centar
Korisnik: Kino Korner

Uvođenjem SoftTicketing programske i tehničke opreme za prodaju  i rezervaciju ulaznica (karata) u Kino Korner mogućno je jednostavan i vizualan pregled slobodnihrezerviranih i zauzetih mjesta prema definiranom planu dvorane (tlocrtu) za projekcije. Uvedeno rješenje (program) istovremeno omogućava povezivanjem više ekrana, od kojih jedan koristi operater prodavač, dok drugi služi za prikaz podataka kupcima (plan dvorane sa slobodnim mjestima, cijene ili prikaz promotivnog materijala.

Korištena tehnička oprema: Windows PC računalo, POS printer za račune Posiflex, Printer za ulaznice (karte)
Korištenja programska oprema: SoftTicketing aplikacija (program)