SoftTicketing program (software) za prodaju i rezervaciju karata (ulaznica) u kinu Marof

SoftTicketing program (software) za prodaju karata uveden je u Kino Marof

Kino Marof koristi rješenje (program) za prodaju i rezervaciju kino karata SoftTicketing.

Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Novi Marof
Korisnik: Kino Marof

Pučko otvoreno učilište Novi Marof za provedbu kvalitetne kulturne i obrazovne programe usmjerene na potrebe građana Grada Novog Marofa uvodi SoftTicketing program (aplikaciju) za prodaju i rezervaciju karata (ulaznica) za kino, kazališne projekcije te druge događaje koji se održavaju u prostorijama učilišta.

Korištena tehnička oprema: Windows PC računalo, POS printer za račune Posiflex, Printer za ulaznice (karte) Zebra
Korištenja programska oprema: SoftTicketing aplikacija (program)

Program (aplikacija) za prodaju i rezervaciju kino ulaznica (karata), SoftTicketing, uveliko ubrzava i olakšava operativu same prodaje karata (ulaznica). Sa druge strane, podiže kompletnu sliku kina na viši nivo sa mogučnošću stavljanja ekrana za kupca, ispis ulaznice (karte) na predštampane kino ulaznice (karte), zaprimanje i evidentiranje rezervacija, prodaja karata (ulaznica) na osnovu rezervacija, grupna prodaja karata, ...

Za upravljanje kinom, aplikacija (program) za prodaju i rezervaciju kino ulaznica (karata), SoftTicketing, donosi mnoge predonsti i sa perspektive izvještaja o prodaji karata (ulaznica), gledanosti pojedinih projekcija ili predstava, izvještaji prema operaterima i slično.