Automatizacija

U mogućnosti smo projektirati i isporučiti sustave iz domena industrijske automatizacije, procesno upravljanje, informatike, automatika i elektromotornih sustava i to po principu jedan isporučitelj i ključ u ruke. Upravljanja i nadzor u stanju smo realizirati na PLC osnovi i PC osnovi.

Osnovne funkcije sustava su :

Detekcija prekidača upravljačke ploče
Sustav praćenjem svih sklopnika na upravljačkoj ploči dobiva informaciju o potencijalnom servisiranju pojedinih dijelova sustava, te se time izbjegava pogrešna dojava o grešci.

Detekcija rada
Sustav praćenjem svih motora, pumpi, puhala ili nekog drugog trošila u svakom trenutku zna dali bi određeno trošilo trebalo raditi. Time se dobiva potrebna informacija za daljnju logiku, te informacija za prikaz na ekranu PC računala.

Detekcija kvara
Sustav praćenjem svih motora, pumpi, puhala ili nekog drugog trošila trenutno otkriva nepravilnost u radu te ih prikazuje na ekranu PC računala.

Detekcija svih triju faza
Sustav također prati mrežni napon (u stvarnosti se prate sve tri faze i to svaka zasebno, tako da se detektira i nestanak samo jedne od faza), te ukoliko dođe do prestanka opskrbe električnom energijom, uređaj se prebacuje na baterijski način rada.

Mjerenje parametara okoline
Uređaj dobivanjem izmjerene informacije o na primjer, količini kisika, temperature, tlak i sl., te na osnovu predefinirane logike u samom uređaju, upravlja sa trošilima. Time se postiže optimalan rad sustava.

PC grafičko praćenje sustava
Sa PC računala, moguće je grafički pratiti sve parametre mjerenja ili potencijalne informacije o grešci. Podaci se prikazuju na zaslonu PC računala i to na tehnološkoj shemi.

Slanje GSMa
Sustav je moguće konfigurirati da se informacije o grešci šalje na jedan ili više GSM brojeva. Također, slanjem SMSa sa mobilnog uređaja servisera, sustav javlja SMS o trenutnom stanju sustava.

Također na sustavu se vodi historijat svakog mjerenja ili potencijalnih anomalija, te se na osnovu zapamćenih podataka, kasnije mogu izvoditi i dodatne analize cijelog sustava.