Kontrola parkinga sa sofware-om (programom)

Informatizacija privatnog parkirališta (kontrola parkiranja)

Razvili smo jednostavan ali funkcionalan sustav za kontrolu parkiranja (ulazaka i izlazaka) sa parkirnim rampama.

Sustav se naćelno može implementirati na bilo koju vrstu rampe koja se može otvarati impulsno.
Može se postaviti na izlaznu rampu ili na obje (i ulaznu rampu i izlaznu rampu).
Ovakvom vrstom informatizacije parkirališta podiže se kontrola pristupa na viši nivo uz minimalna nova ulaganja.
Software (program) za parkirališta koji se nalazi u kompletu, instalira se na neko od postojećih računala.

Parkirališni sustav ovakvog tipa primjenjiv je na privatnim parkiralištima različitih vrsta i namjena.
Kontrola parkiranja, ulazaka i izlazaka sa parkinga, definira se kroz jednostavan software (program) za parkirališta.
Na POS pisač ispisuje se koliko prolazaka i u kojem periodu korisnik može koristiti parking (listić sa tekstualnim informacijama sa dodatkom bar koda).

Varijante su različite :
- jedan izlazak u sljedećih 4 sata (npr. privatni parking kafića ili restorana)
- neograničeni broj ulazaka i izlazaka u sljedećih 4 dana (npr. privatni parking hotela ili apartmana)
- jedan izlazak u sljedećih 7 dana (npr. privatni parking kod aerodroma, autobusnog ili željezničkog kolodvora)
- ...

Računalo na kojem se ispisuje listić i sama rampa ne moraju biti povezane, čime se pojednostavljuje implementacija i kabliranje.
Također, komponenta (elektronika) za čitanje bar koda kod rampe ne mora niti povezana sa nikakvim drugim sustavom osim sa rampom (putem koje upravlja sa rampom, a sa rampe se i napaja).

Parkirališni sustav je zaštićen te manipulacije sa ispisom vlastitih listića mimo aplikacije nije moguć.