Može li se programsko rješenje uvesti u mjesec dana?

Može li se programsko rješenje uvesti u mjesec dana?

Može li se programsko rješenje uvesti u mjesec dana?

Postoji bojazan da za uvođenje novog programskog rješenja treba puno vremena, novaca i živaca. Često se baš zbog toga tvrtke ne odlučuju na promijene i implementaciju rješenja.

Današnje aplikacije postaju sve fleksibilnije i mogu se početi koristiti gotovo instantno

Jedna od takvih aplikacija dostupnih na domaćem tržištu je softCRM.  Aplikacija je idealno rješenja za praćenje povijesti poslovnog odnosa, pisanja ponuda i računa, upisivanje radnih zadataka, statističko analiziranje i planiranje marketinških i prodajnih aktivnosti i sl.

U kratkom roku, od par dana do par tjedana, moguće je implementirati takvu aplikaciju u mikro, malo ili srednje poduzeće koje nema puno razina u odlučivanju, odnosno gdje se odluke donose relativno brzo.


 

Besplatno testiranje rješenja
 

Početak korištenja uvelike olakšava i mogućnost testiranje aplikacije, tako da djelatnici koji će biti zaduženi za uvođenje rješenja unaprijed mogu isprobati mogućnosti aplikacije te donijeti kvalitetne odluke.

Za testiranje softCRM-a dostupno je 30-dnevno besplatno testiranje sa svim raspoloživim mogućnostima aplikacije. Prilikom testiranja korisnik može steći kvalitetnu informaciju što sve aplikacija posjeduje, na koji način funkcionira te kako se uklapa u postojeći način rada poduzeća.
 


Definiranje postavki i uređivanje dokumenata


Prije početka korištenja aplikacije potrebno je definirati osnovne postavke aplikacije te personalizirati dokumente.

Osnovni podaci podrazumijevaju o kojem subjektu je riječ, koje porezne stope koristi u poslovanju, koje jezike koristi, da li ima inozemne kupce i partnere, koje su oznake blagajne, uređivanja zaglavlja i podnožja dokumenta i dr.

Korisnik u vrlo kratkom roku nakon registracije dobiva podatke i može krenuti sa definiranjem postavki u aplikaciji i započeti sa korištenjem.

 
 
Unos incijalnih podataka (import podataka)
 

Uvoz podataka u aplikaciju može se raditi na nekoliko načina ovisno o postojećim podacima. Ako postoje sistematizirani podaci u excel dokumentima, postoji lakši način za uvoz tih podataka direktno u bazu, od strane naših djelatnika.

Ako podaci nisu sistematizirani već se nalaze na više lokacija, npr. kao bilješke u bilježnicama, rokovnicima, mobilnom telefonu, dokumentima i sl. tada je potrebno podatke ručno unijeti u aplikaciju.

U aplikaciji se podaci mogu unositi u trenutku kada se za to javi potreba, nije ih potrebno odmah unijeti.


 

Edukacija korisnika i usmjeravanje


Edukacija korisnika temelji se na upoznavanju sa principom rada aplikacije i funkcioniranju dodatnih mogućnosti. Za većinu mogućnosti aplikacije postoji korisnička dokumentacija te odgovori na najčešća pitanja na internet stranici. Korisnička podrška stoji na raspolaganju u uredovno vrijeme putem telefona i maila te je moguće dogovoriti i edukaciju putem Team Viewera.

Nakon upoznavanja strategije poslovanja i postojećeg načina funkcioniranja, usmjeravamo korisnike na koji način mogu voditi podatke u softCRM-u na lakši način s dodatnim mogućnostima analize i izvještaja.

Nakon edukacije i unosa inicijalnih podataka korisnici mogu započeti samostalno koristiti aplikaciju i kreirati dokumente i aktivnosti. Unosom većeg broja podataka moguće je napraviti detaljnije analize i filtriranje podataka, te tako saznati informacije koje su im do sada bile nepoznate.

 

U pravilu, implementacija softCRM aplikacije, može se napraviti u vrlo kratkom roku. Bitno je da korisnik bude spreman na promijene i odlučan za promijenu načina rada, unos podataka u novo programsko rješenja.

Sistematizacijom podataka i potpunim evidencijama na jednom mjestu uviđa se koliko još prostora postoji za napredovanje i propuštenih prilika koje se mogu realizirati.

Krenite u akciju i registrirajte se za besplatni jednomjesečni račun poslovne aplikacije softCRM!