Naftna pumpa Pljevlja

Naftna pumpa u rudniku Pljevlja, Crna Gora

Instalacija interne naftne pumpe sa tankomatom i cloud softwareom nove generacije.

Nova generacija SoftTank sustava sastoji se od tankomata koji normalno funkcionira u offline modu bez veze sa računalom. Potpuno autonomno omogučava istakanja, te ima memoriju za pamćenje cca 1.000 istakanja. Također, memorija omogućava smještaj do 500 vozila i do 500 vozača.
Kada je tankomat u online modu (spojen sa lokalnom mrežom), automatski se sinkronizira sa cloud dijelom aplikacije.
Cloud dio aplikacije moguće je pristupiti sa bilo kojeg uređaja te provjeriti stanje i izvršiti intervenciju.

Takav sustav instaliran je na samome sjeveru Crne Gore, u okolici grada Pljevlja, u rudniku uglja i to u suradnji sa tvrtkom Tehnix.