Prodaja karata i kontrola prolaza, Motovun

Prodaja karata i kontrola ulaza, Motovun

Instalacija prodaje karata za ulazak na zidine Motovun-a pomoću kojih se ujedno vrši i kontrola ulaza na same zidine.

Sam sustav sastoji se od blagajne na kojoj se prodaju karte. Karte mogu biti različite kategorije i cijene. Na karti se ispisuje uz ostale podatke i bar kod. Na osnovu bar koda koji se učitava na rampi posjetitelj se propušta unutar zidina. Jedna karta na taj način može biti iskorištena samo jedanput.

Sustav je primjenjiv kod muzeja, raznih atrakcija, parkova, ...

Čitanje karata i propuštanje može biti izvedeno kao na zidinama (integrirano u tripod rampe) ili može biti propuštano od strane operatera sa ručnim čitačem bar koda i specijalno pisane aplikacije za mobilni uređaj.

Sustav je instaliran na zidinama Motovun-a i to u suradnji sa tvrtkom CAME Adriatic.