ROSIS4H web portal

ROSIS4H web portal

Razvoj web portala i platforme ROSIS4H

Web portal za okupljanje proizvođača i uzgajivača raznih vrsta hortikulture.

Projekt ROSIS4H provodi se na području Brodsko-posavske županije u Republici Hrvatskoj te Mačvanskog okruga (grada Šapca) u Republici Srbiji.

Korisnici ove platforme su udruge i klasteri; mali, srednji poduzetnici i OPG-ovi u sektoru hortikulture; obrazovne i istraživačke institucije; organizacije za potporu poslovanju, centri kompetencija; lokalna, regionalna i nacionalna vlast te zainteresirana javnost.

Sustav je napravljen u WordPress tehnologiji u suradnji sa razvojnom agencijom Brodsko-Posavske županije.