Čekaonica dr. med. Mandice Kramar Markovinović, Mala Subotica

Čekaonica dr. med. Mandice Kramar Markovinović, Mala Subotica

Uvođenje Redomat MINI rješenja u ordinaciju dr. med. Mandice Kramar Markovinović

Gužva, nervoza, nesuradnja i svađe između pacijenata dobro su poznate i sve češće situacije u čekaonicama opće medicine.

S navedenim problemom uspješno se suočila dr. med. Mandica Kramar Markovinović, koja je uvela red i smanjila svakodnevne tenzije koje su nastajale između pacijenata prilikom dužeg čekanja.

Dr. med. Markovinović već više od trideset godina svakodnevno liječi svoje pacijente, dugogodišnju brigu o pacijentima pokazuje i netom prije odlaska u mirovinu.

U nastavku priloga doznajte kako je mala promjena u svakodnevnom radu ordinacije dr. Markovinović pozitivno utjecala na pacijente.  

 

Možete nam reći koji su bili Vaši glavni razlozi za uvođenje Redomat MINI rješenja?  

Kada ste me kontaktirali da Vam ustupim vrijeme za prezentaciju Redomat MINI rješenja, koje funkcionira na principu reda čekanja i dodjeljivanja listića pacijentima, pretpostavila sam da bi to moglo biti idealno rješenje za bolju organizaciju moje čekaonice.

Prodiskutirala sam ideju o uvođenju rješenja sa sestrom Ivankom, koja snosi daleko najveću odgovornost u organizaciji prijema pacijenata. Zajedno smo zaključile da ideja o dijeljenju listića s rednim brojem praćena vizualnom i zvučnom signalizacijom na zaslonu u čekaonici odlično rješenje koje bi u konačnici moglo utjecati na bolju vertikalnu i horizontalnu komunikaciju između pacijenata. 

 

Koliko je trajala prilagodba i kako su Vaši pacijenti reagirali na rješenje Redomat MINI?

Prilagodba rada na rješenje Redomat MINI na početku je zahtijevala dodatan angažman, no već nakon tjedan dana smo uvidjele da je trud u odnosu na benefit koji smo ostvarile u radu s našim pacijentima zanemariv. Sada je rješenje dio uhodanog rada, koji odlično funkcionira. 

Prilagodba pacijenata na sustav Redomat MINI bila je instantna. Čak u danima kada nije bilo veće gužve i kada nije bilo potrebe za izdavanjem listića u čekaonici, pacijenti su pitali da li mogu uzeti svoj broj.

 

Što se u vašoj čekaonici promijenilo od uvođenja rješenja Redomat MINI?

Redomat MINI rješenje ima veliki psihološki učinak na pacijente koji se manifestira u vidu veće sigurnosti, stabilnosti i poštovanja osobe pacijenta. Na taj način je povećana suradljivost i pozitivno očekivanje bolesnika na zadovoljstvo medicinskog osoblja.

 

Preporuka dr.med. Markovinović na samom kraju razgovora bila je da i druge ordinacije trebaju uvesti rješenje Redomat MINI u svoje čekaonice. Dobrobiti uvelike premašuju cijenu koja je pristupačna, a pritom se ostvaruje puno bolja suradnja s pacijentima i atmosfera u čekaonici.

 

Ponudu Redomat MINI sustava zatražite slanjem upita na softwise@softwise.hr ili pozivom na broj: +385 (0)40 390 997.