SoftPOS fiskalna blagajna

SoftPOS je fiskalna kasa namijenjena ugostiteljima, trgovinama i drugim djelatnostima maloprodaje, te obnaša funkcije PC kase s uključenom fiskalnom kasom. U sebi sadrži modul maloprodaje, skladišnog poslovanja i matičnih evidencija.

Program SoftPOS je namijenjen automatizaciji prodajnih mjesta u maloprodajnim objektima. Riječ je o dva odvojena proizvoda, te ovisno o namjeni koristi se ili aplikacija za ugostiteljstvo ili aplikacija za maloprodaju.


Do podataka je uvijek moguće pristupiti i sa udaljene lokacije (jedini preduvjet je pristup internetu). Takav pristup daje veliku fleksibilnost vlasniku, te stalan uvid u poslovanje.


U toku izdavanja robe i pružanja usluga  (kreiranja računa), artikl koji ulazi na račun se definira pomoću bar-kod čitača ili s tipkovnice, pri čemu je svaki artikl moguće 'pozvati' na više načina (bar-kod oznaka, ID broja ili  naziva).


Program se može izvršavati na pojedinačnim računalima ili u mreži. Ukoliko je instalacija na jednom računalu, tada se i modul kase i modul administracije instaliraju na to jedno računalo. Ako postoje preduvjeti, te unutar mreže postoji posebno računalo u pozadini, na njega se tada instalira administracijski dio (back-office dio) s kojeg se u svakom trenutku mogu raditi izvješća i administrirati podaci (artikli, normativi, dobavljači, ...).


Program se sastoji od sljedećih modula :

 • Prodaja (računi)
  • izrada računa
  • praćenje otvorenih (ne završenih) računa po konobarima (ugostiteljstvo) 
  • pregled računa
  • ispis kopije računa te ispis R-1 ili R-2 računa
  • prihvat različitih vrsta plaćanja (gotovina, kartica, ...)
  • ispisi prometa tekuće smjene i dnevnog prometa

 • Izvješća za odabrani period
  • promet za određeni period
  • promet po vrsti plaćanja
  • promet po blagajnicima
  • promet i porezi po vrsti sirovina
  • pregled prodanih artikala
  • knjiga prometa
  • stanje sirovina

 • Matični podaci
  • o artiklima
  • o  normativi
  • o dobavljaču, porezima, blagajnici

 • Primke

Spomenuti moduli omogućuju praćenje i provedbu cjelokupnog poslovanja poduzeća:

 1. zaprimanje robe na skladište (kreiranjem primki),
 2. definiranje proizvoda i usluga s pridruženim normativima (gotovi proizvodi, materijal, usluge…),
 3. kreiranje računa  unosom svih bitnih elemenata kao što su stavke računa te popusti po svakoj stavci (moguće kreiranje vrsta popusta ili unos  popusta za svaku pojedinu stavku i račun)
 4. unos podataka o korisniku i usluzi ukoliko postoji potreba (npr. unos pacijenta i terapije kod zdravstvenih djelatnosti)
 5. fiskalizacija i ispis računa u željenom formatu ispisa i veličini (mogućnost izrade personaliziranog zaglavlja i podnožja računa)

arhiviranje računa s mogućnošću pretraživanja i grupiranja na više načina


  Kreiranjem i provedbom računa stanje na skladištu se automatski ažurira te na taj način možete u svakom trenutku vidjeti raspoloživu količinu proizvoda i da li postoji potreba za naručivanjem nove robe (minimalna količina na skladištu).


Cijene i uvjeti plaćanja:

Cijena za jedno računalo iznosi 3.400,00 Kn (bez PDV-a) u što je uključena licenca i instalacija sustava te obuka korisnika. Ukoliko instalaciju nije moguće odraditi daljinski putem interneta, ovisno o lokaciji, na cijenu se dodaju stvarni režijski troškovi.

Licenca za svako sljedeće radno mjesto, na istoj lokaciji, plaća se dodatnih 30% od osnovne cijene.


Obuka:

Dodatna obuka korisnika može se dogovoriti po potrebi naknadno.


Održavanje:

Za sve korisnike, sve nadogradnje unutar iste verzije programa se slobodno preuzimaju s naših internet stranica.
Svaki korisnik može sklopiti ugovor o održavanju (uz mjesečni anuitet) ili se održavanje naplaćuje po pozivu. Korisnici s ugovorom o održavanju imaju garantirano kratko vrijeme reakcije u rješavanju problema.