SoftTicketing sustav za prodaju karata - Kino Velebit

SoftTicketing sustav za prodaju karata - Kino Velebit

SoftTicketing rješenje (program) za prodaju karata uveden je u Kino"Velebit"

Uveli smo SoftTicketing sustav (program) za prodaju i rezervaciju karata u kino "Velebit".

Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Koprivnica
Korisnik: Kino "Velebit"

Kino “Velebit” jedno od najljepših i najmodernije uređenih kino prostora u Hrvatskoj. Kino program se realizira u suradnji sa filmskim distribucijama iz Zagreba i sadrži najbolje filmske naslove.

U sklopu digiralizacije kina "Velebit" i usklađivanja tehničkih standarda, podizanja kvalitete slike i zvuka, bržu, jeftiniju i olakšanu cirkulaciju filmova uveden je SoftTicketing sustav (program) za rezervaciju i prodaju karata.

Korištena tehnička oprema: Windows PC računala, POS printer za račune Posiflex, Printer za karte Zebra
Korištenja programska oprema: SoftTicketing sustav (program)

Uvođenje softTicketing-a (software programa i hardware opreme) mogućilo je jednostavan i vizualan pregled slobodnih, rezerviranih i zauzetih mjesta prema definiranom planu dvorane (tlocrtu) za projekcije. Navedeno je omogućeno povezivanjem više ekrana, od kojih jedan koristi operater prodavač, dok drugi služi za prikaz podataka kupcima (plan dvorane sa slobodnim mjestima, cijene ili prikaz promotivnog materijala).