Cijena koštanja mobilne aplikacije

Koliko košta mobilna aplikacija

Odgovor na ovo pitanje ovisi o zahtjevima i potrebama koje ta aplikacija mora zadovoljiti. Cijena izrade aplikacije ovisi prije svega o njenoj specifikaciji. Specifikacija definira vrijeme i trud koji će se u nju uložiti.

Dok neka tvrtka, za interne potrebe, može trebati samo web aplikaciju kojom će se koristiti isključivo njeni djelatnici, uglavnom, zbog praktičnosti, odmah ili uskoro bude popraćena i mobilnom (Android i/ili iOS).

Sa druge strane, netko tko treba mobilnu aplikaciju, mora biti svjestan da će mu biti potrebna i web aplikacija a služi kao programsko sučelje putem kojeg mobilna aplikacija čita i piše podatke u bazu podataka.

U web aplikaciji će se administrirati sve ono što je naručitelj naumio (ponuda, cijene, fotogalerija…).

Ono što uvijek savjetujemo našim klijentima - crtajte, pišite, skicirajte. Vrlo često ručno napravljena skica znači više od deset telefonskih razgovora. Na taj način izbjegavamo smetnje u komunikacijskom kanalu.

Kako bi vaj tekst ipak dao i neki konkretan odgovor, pokušat ćemo odrediti cijenu jedne jednostavne aplikacije. Klijent želi aplikaciju za vođenje evidencije narudžbi OPGa. Aplikacija je namijenjena za sve zaposlenike OPGa, a kako su poslovni mobiteli Androidi i iOS, mobilna aplikacija pokriva obje platforme. Svatko bi mogao upisati novu narudžbu, provjeriti postojeće, promjeniti status (zaprimljena / odobrena / u isporuci / isporučena), vidjeti nadolazeži plan potreba prema nadolazežim danima, imati uvid u statistike (prema vrsti robe, prema kucpima, ...), voditi evidenciju berbe, voditi evidenciju optreme i dostave. 

Aplikacija se sastoji od nekoliko dijelova i to :
- baza podataka na serveru
- web administrativna aplikacija
- sučelje za komunikaciju sa mobitelima
- iOS aplikacija
- Android aplikacija

Cjenovno bi to na kraju moglo izgledati ovako :
- najam servera VPS
 -     265,45 € + PDV godišnje*
    (2 000,00 kn + PDV godišnje)
 
- Definiranje baze podataka, izrada web aplikacije, sučelje za mobitele
 -   2 654,46 € + PDV jednokratno*
   (20 000,00 kn + PDV jednokratno)

- iOS  aplikacija
 - 1 194,51 € + PDV jednokratno*
   (9 000,00 kn + PDV jednokratno)

- Android aplikacija
  - 1 194,51 € + PDV jednokratno*
     (9 000,00 kn + PDV jednokratno)

Nakon svake pojedine faze se vrši analiza te se koordinira sa naručiteljem.
Nakon završetka projekta, aplikacija se publicira na platformi Google Play (za Android) ili Apple Store (za iOS) i to je besplatna usluga koju Vam odrađujemo preko našeg Google Play ili Apple Store računa. No, naravno, možete je i sami publicirati preko vlastitog računa.

Zaključak

Prije slanja upita za izradu aplikacije, osmislite kako bi ona trebala izgledati, koje sve uvjete bi trebala zadovoljiti, koji problem bi trebala biti u mogućnosti riješiti.
Pokušajte napraviti okvirnu skicu onoga što želite ili pokušajte naći srodnu aplikaciju na domaćem ili inozemnom tržištu. Crtajte, pišite, skicirajte. Dođete li sa što više informacija, veća je vjerojatnost da ćete uistinu dobiti upravo ono što trebate.

 

*1 € = 7,5345 kn